Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 97/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συστήματος Ύγρανσης Οξυγόνου – ΑΔΑ: 754Β6-07Ξ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια συστήματος ύγρανσης οξυγόνου μίας χρήσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 754Β6-07Ξ