Διακηρυξεις Πρόχειρων Επαναληπτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 79-83/2016 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 79/2016, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος COLISTIMETHATE SODIUM PD.SOL.INF 1.000.000IU/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω9ΧΑ6-2ΒΥ

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 80/2016, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος AZACITIDINE PD.INJ.SUS VIAL x 100MG , για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61Ι56-ΜΔΜ

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 81/2016, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος FERRIC CARBOXYMALTOSE INJ.SO.INF 50MG/ML , για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 75Η76-ΔΒ0

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 82/2016, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND NANOPARTICLES SOL.INF VIAL x 100MG , για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Φ8Ε6-ΦΣΦ

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 83/2016, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος FACTOR VII (PROCONVERTIN), FACTOR II (PROTHROMBIN), FACTOR X (STUART PROWER FACTOR), PROTEIN FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED) INJ.SOL 500IU/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ8ΨΓ6-ΦΥΟ