Διακήρυξη Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 84-92/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 84/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος OMALIZUMAB INJ.SOL 150MG/1,0ML, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Θ136-24Η

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 85/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος LENALIDOMIDE CAP 15MG, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΟΔ66-ΘΕΤ

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 86/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος LENALIDOMIDE CAP 25MG, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΠΜ46-6Φ9

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 87/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος THYROTROPIN ALFA INJ.SOL 0,9MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ3Α6-ΩΞΞ

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 88/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ESOMEPRAZOLE SODIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL, HUMAN THROMBIN HUMAN FIBRINOGEN SPONG MED.SPONG, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60906-ΔΟΖ

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 89/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DAPTOMYCIN SOL.INF 350MG/VIAL & DAPTOMYCIN SOL.INF 500MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΟΘ6-438

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 90/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων IMATINIB MESILATE 400MG, IMATINIB MESILATE 100MG, PARECOXIB INJ.SOL 40MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 650Υ6-ΚΕ8

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 91/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ETOPOSIDE SOL.INF 100MG/5ML, SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx2ML, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΓΥΠ6-ΓΛ2

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 92/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων TRASTUZUMAB INJ.SOL 600MG/5ML, TRASTUZUMAB EMTANSINE PD.C.SO.IN 100MG/VIAL, TRASTUZUMAB EMTANSINE PD.C.SO.IN 160MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΖ76-35Η