Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/8/2016

Τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φαράκλα Ευβοίας.
  • Πέντε (5) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λίμνη Ευβοίας.

Εκτελέστηκαν 15 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 40,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στο Άκτιο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Κώ σε Μυτιλήνη και Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από Σκιάθο και Σαντορίνη σε Λάρισα και Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 10,2 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.