Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 12/8/2016

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2)  CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης σε Γύθειο και Ασπρόπυργο.
  • Ένα (1) CL-215 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κέρκυρα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεγαλόπολη.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γύθειο.

Εκτελέστηκαν 21 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 52,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 βρέφος από Σάμο και Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.