Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 2/8/2016

Την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma διατέθηκε για αποστολή έρευνας – εντοπισμού για αγνοούμενο κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 και πέντε (5) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη βόρεια Ευβοία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κέρκυρα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 15 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 36,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Άκτιο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 2,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.