Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 26/8/2016

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χίο.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζαχαρούλα Αχαΐας.
  • Δύο (2) CL-215 και ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μεσολόγγι.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Τιθορέα Φθιώτιδας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλονιά.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ελευθερούπολη.

Εκτελέστηκαν 25 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 54,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από τη Χίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,5 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.