Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 29/8/2016

Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415, ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κούτσι Νεμέας.
  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αθήνα.

Εκτελέστηκαν 14 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 41,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σάμο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από την Ίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από Σαντορίνη και Κώ σε Ηράκλειο και Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,1 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.