Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/7/2016

Το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415, τρία (3) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φαράκλα Ευβοίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κατελειό.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Προσήλιο Λακωνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Ροδολίβο Σερρών.

Εκτελέστηκαν 27 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 73 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 4 ασθενείς από την Σαντορίνη στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.