Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 31/7/2016

Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma διατέθηκε για αποστολή έρευνας – διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 και έξι (6) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φαράκλα Ευβοίας.

Εκτελέστηκαν 19 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 64,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από Λήμνο, Σαντορίνη και Κώ σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,8 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.