Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 9/8/2016

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κάρυστο Ευβοίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κύμη Ευβοίας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αίγιο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Παλιάμπελα Λευκάδας .

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 22,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στο Ηράκλεο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.