Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στο Πλαίσιο Συνεργασίας με την AEGEAN

Το Ψυχολογικό Εργαστήριο του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαιδευτικής του λειτουργίας, ξεκίνησε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία AEGEAN σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού επί θεμάτων αεροπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας προσωπικό του ΚΑΙ παρακολούθησε σεμινάριο δεκαέξι (16) ωρών με αντικείμενο το Crew Resource Management (Initial). Η εκπαιδευτική αυτή δράση συνοδεύτηκε από επίσκεψη στους χώρους της εταιρείας στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στον εξομοιωτή της εταιρείας, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τεχνογνωσίας και εργασιακής «κουλτούρας».