Μητρώα Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο “Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων”

Μητρώα εσωτερικών μελών της ημεδαπής, εξωτερικών μελών της ημεδαπής και εξωτερικών μελών της αλλοδαπής, για το γνωστικό αντικείμενο “Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων”.