Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης του FOB Ακτίου

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Forward Operational Base (FOB) Ακτίου, παρουσία του Επιτελάρχη του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Ταξίαρχου (Ι) Αθανάσιου Σταθιά, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, της NATO Airborne & Early Warning Force Commander, Major General Dawn Dunlop, του NATO Airborne & Early Warning Ε-3Α Component Commander, Brigadier General Karsten Stoye, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης του FOB Ακτίου, από τον Σμήναρχο (Ι) Αθανάσιο Τζώρτα στον Αντισμήναρχο (Ι) Εμμανουήλ Προεστάκη.