Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην Ο.Δ. Γερμανίας