Φωτογραφίες από την Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών 52ης Σειράς ΣΥΔ