Ανακοίνωση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. για την Πώληση οικοπέδων στους οικισμούς Αετού Καρύστου και Μηλιών Ευβοίας

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις για διάθεση των γεωλογικά προβληματικών οικοπέδων της περιοχής Καρύστου με μειωμένες τιμές σύμφωνα με την ανακοίνωση της 3-02-2016, αποφάσισε με τις 548 /29-6-2016  και 549/29-7-2016 πράξεις του για έγκριση διάθεσης στους ενδιαφερθέντες συναδέλφους των αντίστοιχων οικοπέδων και  αποσύρει την σχετική ανακοίνωση με τις συγκεκριμένες προσφορές. Μετά από αξιολόγηση νέων δεδομένων που προέκυψαν  θα προβεί σύντομα σε νέα ανάρτηση με προσφορά νέων οικοπέδων σε ελκυστικές τιμές.

Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι διαθέσιμα οικόπεδα με μειωμένες τιμές υπάρχουν και στην περιοχή των Μηλιών. Οι ενδιαφερόμενοι από 1η Σεπτεμβρίου μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΙΚΑΡΟ σε εργάσιμες ώρες.