Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 10-16/9/2016 της 111ΠΜ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Αεροδρομίων – ΑΔΑ: ΨΤ8Σ6-ΔΙΟ

Η 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με διενέργεια διαπραγματεύσεων, στα γραφεία της 111ΠΜ (Ν.Αγχίαλος), για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 177 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας, για χρονικό διάστημα από 1/9/2016 έως
31/8/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤ8Σ6-ΔΙΟ