Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 103/16 του 251ΓΝΑ, για την Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων – ΑΔΑ: 6ΠΩ76-6ΘΝ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανάδειξης εργολάβου για τη διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΩ76-6ΘΝ