Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Παρατηρήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: 7Ω1Π6-ΑΦΧ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει την εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των παρατηρήσεων επί της δημόσιας διαβούλευσης, με αντικείμενο το σχέδιο κατάρτισης των ειδικών όρων συμφωνιών ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ω1Π6-ΑΦΧ