Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 104/16 του 251 ΓΝΑ, για την Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης – ΑΔΑ: 7ΕΖ66-ΣΔΛ

To 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ, για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά (με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος) επτά (7) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΕΖ66-ΣΔΛ