Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: ΩΚ476-Τ89

Ανακοίνωση πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια φυσικού αερίου, προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚ476-Τ89