Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 10/9/2016

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma και ένα (1) C-130 εκτέλεσαν αποστολή έρευνας – διάσωσης στην Κάρπαθο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415, τέσσερα (4) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 28 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 80,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Πάρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.