Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 14/9/2016

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415, δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλλονιά.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Καλαμάτα.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από Πάρο και Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,1 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.