Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 19/9/2016

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χίο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε μόσχευμα και ιατρική ομάδα από την Ελευσίνα στη Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.