Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 2/9/2016

Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Λαγκαδάκια Ζακύνθου.
  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Λαγκαδάκια Ζακύνθου.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Λαγκαδάκια Ζακύνθου.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλλονιά.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Καβάλα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Καλαμάτα.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στη Ρόδο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Πάτμο στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 4,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.