Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/9/2016

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας – διάσωσης στον κόλπο Ορφανού.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δαφνούλα Βοιωτίας.
  • Δύο (2) CL-215 διατέθηκαν για αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χίο.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 3,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Πάτμο στη Ρόδο.
  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολή.