Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/9/2016

Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Καστρί Καρύστου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Ύψο Κέρκυρας.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αετό Ηπείρου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 22,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Ικαρία στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από Λήμνο και Χίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Σύρο και Πάρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,2 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.