Λειτουργία Λέσχης Αξιωματικών Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας, για το Μήνα Σεπτέμβριο 2016

Το Σαββάτο 3 και 10 Σεπτεμβρίου 2016, η Λέσχη Αξιωματικών Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας, δεν δύναται να εξυπηρετήσει τους δικαιούχους, λόγω εκδηλώσεων, ενώ την Κυριακή 4 και 11 Σεπτεμβρίου, δύναται να εξυπηρετήσει μόνο τα τακτικά μέλη.