Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης της 15ης και 16ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΘΕ

Από τη Δευτέρα 5 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, η αρχική εκπαίδευση της 15ης και 16ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ), σαράντα τριών (43) Ικάρων της 90ης και 91ης Σειράς Ιπταμένων της Σχολής.

Τα πτυχία και στις δύο (2) εκπαιδευτικές σειρές απένειμε ο Διοικητής του ΣΕΘΕ, Αντισμήναρχος (Ι) Παναγιώτης Πλατής.