Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στη Ρωσική Ομοσπονδία