Φωτογραφίες από την Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών 66ης Σειράς ΣΤΥΑ