Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 46/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών ημερήσιας σίτισης (catering) 4.620 ατόμων και χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών κατ’ εκτίμηση, στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην Περιοχή της Κοινότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης (Κτήμα «Κορδογιάννη & ΣΙΑ Ο.Ε»), στην Περιοχή της Σίνδου του Δήμου Δέλτα (Βιομηχανικός χώρος «FRAKAPOR») της ΠΕ Θεσσαλονίκης, στο 13ο χλμ Κατερίνης-Ελασσόνας (Κτήμα «Ηρακλής») της ΠΕ Πιερίας και στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα της ΠΕ Αττικής.

Κάντε κλικ εδώ για τη Διακήρυξη