26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

Από την Πέμπτη 3 έως και το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 26ο Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ), με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις-Μελλοντικές Προκλήσεις».
Στις εργασίες του συνεδρίου συμπεριλαμβάνεται θεματολογία στρατιωτικής ιατρικής που άπτεται του ενδιαφέροντος και του ΜΗ υγειονομικού προσωπικού. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται θέματα ψυχιατρικής υποστήριξης (διακλαδικές δομές, ενδοοικογενειακή βία, αλκοόλ), αεροπορικής ιατρικής (επιλογή, υγειονομική κρίση, τράπεζα νευρογνωστικής-Το ανθρώπινο σφάλμα), διαχείρισης κρίσεων, έκτακτα μαζικά συμβάντα- Νοσοκομεία σε ετοιμότητα (Πανεπιστημιακό πρόγραμμα) και παρουσίαση έργου Διακλαδικών δομών-τμημάτων (Διακλαδικό Ψυχιατρικό, γυναικολογικό, καρδιολογικό,..)
Ιδιαίτερο θέμα με πολυσύνθετη συμμετοχή αποτελεί η μεταναστευτική κρίση και η συμβολή των ΕΔ σε αυτό. Περιλαμβάνει διακλαδικές επιχειρησιακές εισηγήσεις αλλά και υγειονομικές, ψυχιατρικές, κτηνιατρικές (τρόφιμα, περιβάλλον), οικονομικές (συμβάσεις σίτισης),νομικές και τη συμμετοχή ΜΚΟ. Η παρακολούθηση των εργασιών θα είναι χρήσιμη και για τα μη υγειονομικά στελέχη που εμπλέκονται σε θέματα προσωπικού και στο προσφυγικό. Κύρια σημεία της θεματολογίας στρατιωτικού ενδιαφέροντος παρουσιάζονται στο συνημμένο. Λεπτομέρειες μπορείτε να αναζητήσετε και στο site του συνεδρίου www.milmed2016.gr .

Λεπτομέριες στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ