Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/2016 του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Διενέργεια διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμα έτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΑ.