Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 107/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Οδοντιατρικών Εδρών και Καρεκλών – ΑΔΑ: ΩΚ516-3ΝΒ

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 107/16 για την προμήθεια τριών (3) οδοντιατρικών εδρών, τριών (3) καρεκλών οδοντιάτρου και τριών (3) καρεκλών βοηθού οδοντιάτρου του Οδοντιατρικού Τομέα του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚ516-3ΝΒ