Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 24/12-10-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 24/12-10-2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 8,3 στρεμμάτων στην περιοχή «Κορακιές» Ακρωτηρίου Α/Δ Σούδας, για κάθε νόμιμη χρήση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από υπογραφής της σύμβασης.