Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους & Οδικής Ασφάλειας 2016

Από τη Δευτέρα 17 έως και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ).

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η καλλιέργεια πνεύματος και νοοτροπίας Ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται ετησίως από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, πραγματοποιούνται στις Μονάδες της ΠΑ συσκέψεις, ενημερώσεις και διαλέξεις με θέματα Ασφάλειας Πτήσεων, πρόληψης στους χώρους εργασίας, επιδείξεις παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης πυροσβεστικού υλικού, οδικής συμπεριφοράς και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων.

Επιπλέον, σε ειδική τελετή γίνεται η ανάγνωση μηνύματος του Αρχηγού ΓΕΑ, των Ημερήσιων Διαταγών του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας και των Διοικητών ΔΑΥ και ΔΑΕ, καθώς και οι απονομές των Επάθλων Ασφαλείας Πτήσεων στις Μοίρες/Σμήνη που πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Φέτος οι τελετές απονομής των βραβείων ΑΠΕ πραγματοποιήθηκαν για το ΑΤΑ στην 111 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ)/Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, για τη ΔΑΥ στην 112 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ)/Αεροπορική Βάση Ελευσίνας και για τη ΔΑΕ στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ)/Αεροπορική Βάση Καλαμάτας, ενώ βραβεύσεις για τους καλύτερους οδηγούς πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Μονάδες του ΑΤΑ, της ΔΑΥ και της ΔΑΕ.

Στις Μοίρες/Σμήνη που πρώτευσαν πετυχαίνοντας την καλύτερη βαθμολογία στην Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους για το έτος 2015 απονεμήθηκαν κύπελλο-έπαθλο μηδενικού δείκτη ατυχημάτων, ειδική πλακέτα και αναμνηστικό δίπλωμα ως εξής: στην 330 Μοίρα της 111ΠΜ για το ΑΤΑ, στην 359 Μοίρα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ) για τη ΔΑΥ και στην 361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (ΜΕΑ) της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ.

Επίσης βραβεύτηκαν, για τον μηδενικό δείκτη αεροπορικών ατυχημάτων η 347Μ και η Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος Εδάφους (ΜΕΑΕ) της 111ΠΜ για το ΑΤΑ, η 384ΜΕΔ, το ΣΜΕΤ, η 352 ΜΜΥΠ και η 354ΜΤΜ της 112ΠΜ και το ΣΜΕΤ της 113ΠΜ για τη ΔΑΥ, η 362 ΜΕΑ, η 363 ΜΕΑ, η 364 ΜΕΑ και το ΣΜΕΤ της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ.

Μήνυµα Αρχηγού ΓΕΑ για την Εβδοµάδα Ασφάλειας Πτήσεων- Εδάφους & Οδικής Ασφάλειας 2016