Κύρωση Οριστικών Πινάκων Απασχόλησης Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Κύρωση Οριστικών Πινάκων Απασχόλησης Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣYΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οριστικοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣYΔ