Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης 20ης ΕΣ Ελικοφόρων Αεροσκαφών ΣΕΘΕ

Από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας, η εκπαίδευση της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Ελικοφόρων Αεροσκαφών του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ).

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν είκοσι τέσσερα  (24) στελέχη, από τα οποία είκοσι ένα (21) της Πολεμικής Αεροπορίας και τρία (3) του Λιμενικού Σώματος.

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 ο Διοικητής του ΣΕΘΕ, Αντισμήναρχος (Ι) Παναγιώτης Πλατής απένειμε τα πτυχία στους εκπαιδευόμενους.