Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων Ειδικής Κατηγορίας (Έλληνες Εξωτερικού) σε ΣΤΥΑ και ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17 – ΑΤ 082/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 082/2016
Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων Ειδικής Κατηγορίας (Έλληνες Εξωτερικού) σε ΣΤΥΑ και ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στις Σχολές Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ.11 παρ. 1γ (Έλληνες Εξωτερικού), του έτους 2016, όπως παρακάτω:

α. Οι εισακτέοι στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στις 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής.

β. Οι εισακτέοι στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στις 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

Οι καλούμενοι για κατάταξη στις Σχολές πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για τη ΣΤΥΑ: 2108195120

Τηλέφωνο επικοινωνίας για τη ΣΥΔ: 2310405403

  1. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης ΣΤΥΑ-ΣΥΔ 2015
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. ΥΔ Ελλειπόντων Δικαιολογητικών
  4. ΥΔ Κατοχής Διαβατηρίου
  5. ΥΔ Φοίτησης ΑΕΙ – ΤΕΙ

Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Τσιτούμης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ