Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 07/15 της 116ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – AΔΑ: 76506-2ΒΥ

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών για ανάγκες τροφοδοσίας – λέσχης της 116ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.048,20 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76506-2ΒΥ