57η Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων στην 110ΠΜ

Από την Πέμπτη 24 μέχρι την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, η 57η Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (ΠΕΕΒΑ).

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους, οι σαράντα (40) Αεροπρόσκοποι ενημερώθηκαν για την αποστολή, τα μέσα και το επιχειρησιακό έργο της Μονάδας από τον Διοικητή της, Σμήναρχο (Ι) Κωνσταντίνο Καραμεσίνη, επισκέφθηκαν την 337Μ, την 348Μ και τη Μοίρα Επιχειρησιακής Υποστήριξης. Επίσης είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά την καθημερινή ζωή των στελεχών της 110ΠΜ και με τη συνεργασία των βαθμοφόρων εκπαιδευτών τους, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν στις αεροπροσκοπικές γνώσεις και καλλιέργησαν την αεροπορική ιδέα.