Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 25-01/11/2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων του Α/Δ Λήμνου

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 25-01/11/2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 400 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λήμνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, για καλλιέργεια χόρτου «Λόλιο».

Η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.