Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού της 350 ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΟ1Ε6-6ΝΡ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 600 Προσφύγων και Μεταναστών, που στεγάζονται στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του Δήμου Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο Πλαίσιο Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟ1Ε6-6ΝΡ