Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 31/25.11.2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Υποστέγου Χώρου του ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 31/25.11.2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του υπόστεγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 500 τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από 28/12/2016 έως 27/12/2020, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.