Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/11/2016

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κάψαλα Καρύστου.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.