Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/11/2016

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Ισραήλ.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε ιατρική ομάδα και μόσχευμα από την Ελευσίνα στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μυτιλήνη την Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.