Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στο ΚΕΑΤ και στην 120ΠΕΑ