Υποτροφία για τη Φοίτηση Στελεχών του ΥΠΕΘΑ στη Σχολή Fletcher της Βοστώνης

Tο Ίδρυμα «Ανδρέας Δαβίδ» χορηγεί υποτροφία σε έναν (1) Αξιωματικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για φοίτηση και απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολή Νομικής και Διπλωματίας “Fletcher” του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης. Η θεματολογία του εν λόγω προγράμματος σπουδών άπτεται θεμάτων διπλωματίας, ασφάλειας, διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Αξιωματικοί μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα απ’ ευθείας στη Σχολή Fletcher (www.fletcher.tufts.edu/Admissions/Apply-to-Fletcher), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιανουαρίου 2017. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά και όπου απαιτείται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: The Fletcher School of Law and Diplomacy ATTN: Mrs Georgia Koumoundouros 160 Packard Avenue Medford MA 02155, USA με την ένδειξη: «DAVID FELLOWSHIP-MID-CAREER Master’s»

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε Αξιωματικούς της ΠΑ με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών και με αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, πιστοποιημένη αποκλειστικά με βαθμολογία TOEFL ≥100. Επιπλέον, απαιτείται βαθμολογία GRETest (Graduate Record Examinations) ή GMAT (Graduate Management Admission Test) για όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους φοιτητές, προκειμένου να αξιολογηθεί η λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα τους.

Η φοίτηση του Αξιωματικού που θα επιλεγεί από τη Σχολή θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτική άδεια για το χρονικό διάστημα φοίτησης και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την ΠΑ. Σε περίπτωση που επιλεγεί για φοίτηση, από την εν λόγω Σχολή, Αξιωματικός της ΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία (ΓΕΑ/Β1-Β2 με κοινοποίηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ).